TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG

Tổ chức lễ khai trương :  khai trương tòa nhà, khai trương nhà máy, khai trương công ty, khai trương cửa hàng, khai trương siêu thị …

Cung cấp ý tưởng, quy trình, đạo diễn, dàn dựng, thiết kế cho lễ khai trương, lễ khánh thành.. .

XEM CHI TIẾT TẠI

http://www.daiduongevent.vn